:  English  Ελληνικά  Deutsch

Όροι Χρήσης

 

Όροι Χρήσης

Η "ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε. STEINADLERδιατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από τη γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η "ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε. STEINADLERμπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα  www.kounalaki.com είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της "ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε. STEINADLER". Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την "ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε. STEINADLER", συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της "ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε. STEINADLER" και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου των Κανονισμών και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται κάθε επενέργεια στο διαδικτυακό τόπο και ενδεικτικά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, εγκατάσταση, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της "ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε. STEINADLER".

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες των ιστοσελίδων  www.kounalaki.com αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της "ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε. STEINADLER" για σκοπό άλλο από αυτόν που προορίζονται και ενδεικτικά δε θα τις χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου παράνομου, απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, για αποστολή περιεχομένου που να αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, να δείχνει εμπάθεια, ή να εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, να μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης δε δικαιούνται να παραβιάζουν τη νομοθεσία που αφορά ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή και τέτοια δικαιώματα τρίτων, να εγκαθιστούν ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. Υποχρεούνται δε, να μην παραβιάζουν με δόλο ή από αμέλεια την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, ή να χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες και το ηλεκτρονικό κατάστημα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των λοιπών χρηστών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός τηλεφώνου σας η ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λπ. στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Οι εκδόσεις "ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε. STEINADLER" δε θα σας ζητήσουν ποτέ στοιχεία πιστωτικών σας καρτών.

Στην περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής των παραγγελιών σας τη χρήση PAYPAL σε συνδυασμό με κάποια πιστωτική σας κάρτα τότε τα στοιχεία σας αυτά θα τα καταχωρήσετε στον ιστότοπο της PAYPAL, η "ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε. STEINADLER" δε θα λάβει γνώση και ούτε θα τηρήσει αρχείο γι αυτά, κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων της PAYPAL.

Μόνο δε στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, θα σας ζητηθεί ο αριθμός της και η ημερομηνία λήξης της.

Η εταιρεία "ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε. STEINADLER", τηρώντας πιστά τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους τις διεθνείς συμβάσεις, τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ε.Ε. δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη, και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας, χρήση. Η "ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε. STEINADLER" με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας ΜΟΝΟ όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της "ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε. STEINADLER" που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων σας έχει ληφθεί.

Διαφορά μεταξύ τιμής καταστήματος και τιμής ηλεκτρονικού καταστήματος

Η πολιτική των τιμών των προϊόντων της "ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε. STEINADLER" είναι ίδια σε όλα τα κανάλια διανομής της : εμπορικά καταστήματα, κατάλογοι, ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο σε επιλεγμένα προϊόντα δημιουργήσαμε τις ονομαζόμενες «WebOffers» προσφορές, όπου η τιμή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα διαφέρει από τα υπόλοιπα κανάλια διανομής και ισχύει μόνο για αγορές μέσω αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος και αποστολή στο χώρο σας. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που στην παραγγελία σας υπάρχουν προϊόντα σε «WebOffer» προσφορά και επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από κάποιο εμπορικό κατάστημα , θα χρεωθείτε με την κανονική τιμή που ισχύει στο εμπορικό κατάστημα και όχι με την τιμή «WebOffer».

Παραγγελία / Παράδοση Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής

Ολοκλήρωση παραγγελίας:

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, παραλαμβάνετε αυτόματα ένα e-mail επιβεβαίωσης με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.

Τρόποι αποστολής:

Για την Ελλάδα

Για το εξωτερικό

Οι αποστολές στο εξωτερικό γίνονται μέσω ελληνικού ταχυδρομείο και οι χρεώσεις τους διαφέρουν ανάλογα τη χώρα αποστολής και το βάρος του πακέτου σας.

Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας στο: 2810 360970 (τηλεφωνικό κέντρο) Δευτέρα ως Παρασκευή 08:30 - 15:30 ώστε να ενημερωθείτε για το κόστος αποστολής και τον τρόπο πληρωμής.

 

Τρόποι πληρωμής

Κατά την παράδοση του πακέτου σας από εταιρεία ταχυμεταφοράς.  

Οι Παραγγελίες με αντικαταβολή επιβαρύνονται με πρόσθετη χρέωση «Τέλος αντικαταβολής» 2€.

Με προεξόφληση, μέσω κατάθεσης σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς αναγράφοντας στην "αιτιολογία" της τραπεζικής εντολής πληρωμής είτε το ονοματεπώνυμο σας,

είτε τον κωδικό της παραγγελίας (που σας έχει αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας).

Οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί είναι οι παρακάτω:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 205/470989-60 ΙΒΑΝ
GR52 0110 2050 0000 2054 7098 960 BIC ETHNGRAA


EUROBANK 00260276210200912167 IBAN
GR5602602760000210200912167 BIC EFGBGRAA

ALPHA BANK 775002002009760 IBAN
GR71 0140 7750 7750 0200 2009 760

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 57 5410 7218 613 IBAN
GR86 0172 7540 0057 5410 7218 613 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 30000306268-7 IBAN
GR48 0870 0920 0003 0000 3062 687

 

α) με προπληρωμένη κάρτα που έχει συνδεθεί με το λογαριασμό σας στο PAYPAL.

β) με τραπεζική μεταφορά στο λογαριασμό του PAYPAL.

γ) με σύνδεση της χρεωστικής σας κάρτας στο PAYPAL.

δ) με σύνδεση της πιστωτικής σας κάρτας στο PAYPAL.

Σε περίπτωση επιλογής τρόπου πληρωμής μέσω PAYPAL επιβαρύνεστε τη χρέωση της χρήσης του συστήματος PAYPAL .

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

 


 

Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελία σας μπορεί να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

1) Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανώτερης βίας, που μπορεί να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.

2) Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά.


 

 

Όροι Χρήσης

Η "ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε. STEINADLERδιατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από τη γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομ